Regionale energiestrategie (RES 1.0)

Ingevolge de uitrol van het klimaatplan zijn de gemeenten aangewezen om regie te voeren voor de energietransitie. Dit vindt gecoördineerd plaats in een groter verband met de provincie Drenthe die een van de 30 energie regio’s in Nederland vormt. Vorig jaar werd de gemeentelijke ambitie voor grootschalige elektriciteitsopwekking geformuleerd (RES 1.0). Op dit moment werkt de gemeente aan de transitievisie warmte (TVW). RoyalHaskoningDNV is belast met het uitwerken van de TVW – als deel van dit werk werden verscheidene partijen waaronder de EC/W betrokken in een interview. (Zie hoofdartikel transitievisie warmte).

Geef een antwoord