PCR Stad & Esch – Definitief afgelast – Zoektocht naar nieuwe kansen – Zandplas Calduran op de radar.

We hebben geen tijd en moeite gespaard om dit project financieel rond te krijgen maar hebben geen betaalbare verzekering kunnen krijgen en geen duidelijkheid over de afstemming met de verzekering van het schoolgebouw. De hoge offerteprijzen zouden beslag leggen op twee-derde van de exploitatiekosten en de terugverdientijd op 15 jaar brengen.

Wij kunnen de hoge verzekeringspremies niet los zien van de terugkerende berichten over branden waarbij glas en folie stof in de omgeving verspreid worden. In dit soort omstandigheden volgt een zeer kostbare operatie om de grond te reinigen.

Er is van 2018 gewerkt aan het Stad&Esch project. Dat werk is niet geheel verloren. We hebben een schat aan ervaring, kennis en contacten opgedaan die we kunnen inzetten bij andere projecten.

Hoe verder met Zonnepanelen?

Kleine projecten van de baan. Vanwege capaciteitsbeperkingen op het elektriciteitsnetwerk is het alleen nog maar mogelijk om relatief kleine aansluitingen te krijgen waardoor het aantal panelen wordt beperkt tot zeg 180 – 250 stuks. Deze kleine projecten zullen vast blijven lopen op de hoge verzekeringspremies. Voor grotere projecten wordt geen aansluiting gegeven. Daarom worden collectieve projecten op grote daken voorlopig niet door ons overwogen.

Kansen op grote projecten? De netbeheerders werken hard aan wegnemen van knelpunten in het net, vergroting van transformator- en verdeelstations en aan verzwaringen van kabels – als het om grote projecten gaat is het soms mogelijk een netverzwaring te combineren met aanleg van duurzame energieopwekking.

De gemeente Westerveld heeft besloten geen zonnepanelen op het land te willen hebben. Maar inmiddels zijn enkele zonneparken gerealiseerd op water, ontstaan door zandafgravingen. Een mooi voorbeeld nabij is het zonnepark op de Mussels (langs de weg van Lheebroek naar de Beilervaart).

De EC/W oriënteert zich nu op mogelijkheden van grootschalige zonneparken op water. Op dit moment wordt de haalbaarheid van zonnepanelen op het zandmeer van Calduran Hoogersmilde bekeken. Dit meer ligt voor een groot deel in de gemeente Westerveld en een project kan bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor de energietransitie. De EC/W is dus hierbij betrokken. Daarover is het volgende persbericht uitgegeven.

Persbericht: Zon op de Zandplas van Calduran

Zonnepark Calduran, Hoogersmilde/Westerveld – Verkenning gestart

Op donderdag 24 juni 2021 is door partners een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid te verkennen van een zonnepark op de zandplas van Calduran Kalkzandsteen, Hoogersmilde. De zandplas ligt deels op gebied van de gemeente Westerveld en deels in Midden-Drenthe. Partners zijn Adamant Renewables, Bronnen VanOns, Energie Coöperatie Duurzame Smildes en Energie Coöperatie Westerveld en Calduran, eigenaar van het zandmeer. Bijzonder is dat Calduran, ondanks dit drijvende zonnepark, zand kan blijven winnen. Dat stelt echter wel extra eisen aan het zonnepark.

Het project wordt kansrijk geacht en kent voor de partners veel aantrekkelijke opties die verkend gaan worden. In het najaar zullen de Energie Coöperaties in nauwe samenspraak met Calduran en de ontwikkelaars een informatiebijeenkomst voor omwonenden organiseren. Tot die tijdzullen we informatie geven via de lokale pers, media en websites o.a. via de websites informeren. Hebt u vragen? Stuur dan een mailtje naar ecduurzamesmildes@gmail.com of info@ecwesterveld.nl.

Wij voegen nog toe aan dit persbericht dat het gaat om de haalbaarheidsvaststelling. Vragen over techniek, de netaansluiting en vergunning zullen worden onderzocht. Van belang is dat het mogelijk om een groot zonnepark gaat. Met zekerheid zal een deel van het project lokaal eigendom gaan worden van (veel) bewoners in Smilde en Westerveld. De EC/W en ook de EC Duurzame Smildes zullen zich hiermee bezig gaan houden en hebben daartoe een onderlinge samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding.

We houden u op de hoogte van vorderingen en, als we zover zijn, over mogelijkheden van deelname.