PCR Stad&Esch

Zonnepanelen op de sporthal – EC/Westerveld heeft samen met de gemeente Westerveld en de school, Stad&Esch een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een zonnepanelen project op het dak van de nieuwe sporthal. Vanwege de beperkingen op het elektrische netwerk is de te verwachten omvang van dit project van maximaal 250 panelen.

PostCodeRoos regeling (PCR) – is een subsidieregeling waarbij inwoners die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen hebben, deel kunnen nemen in een coöperatief zonnepanelen project. Daartoe wordt dan een geschikt dak gehuurd of in bruikleen genomen. De deelname kan een of meer panelen per deelnemer betreffen. Bij deze regeling mag, voor voor de hoeveelheid elektriciteit die met het aandeel panelen van een bewoner is opgewekt, de energiebelasting worden verrekend met de energierekening thuis. U kunt meer informatie vinden op het kennisplatform www.hieropgewekt.nl.

Rekenvoorbeeld – Stel je neemt deel voor 5 panelen, die samen 5 x 300 kWh = 1500 kWh per jaar leveren. De energie belasting daarover is ca 12 ct / kWh, dus over de 1500 kWh/j is dat 180 Euro per jaar. Dit is het bedrag dat je bij de verrekening terugkrijgt op de elektriciteitsrekening thuis. Verder is van de verkoop van de door het project opgewekte elektriciteit, na aftrek van administratie- en andere kosten, een klein bedrag beschikbaar voor de deelnemers. Als je dit op 2 ct/kWh stelt, dan is de totale jaaropbrengst niet 180 Euro maar 210 Euro. Stel je investeerde voor je deelname in de 5 panelen een bedrag van 1500 Euro, dan wordt de terugverdientijd 1500/210 = 7.1 jaar.

Voorbereidingen – In het derde kwartaal zal de EC/W samen met staf van de school Stad&Esch allerlei voorbereidingen maken die nodig zijn om het project uitvoeringsbesluit te nemen. Daarna krijgt de organisatie van het project vorm en kan met de installatie worden begonnen.

Peiling – Om het Stad&Esch project en mogelijk andere PCR projecten in de gemeente Westerveld te kunnen starten is van belang een indruk te hebben van de belangstelling onder de bewoners. Daarom vragen we belangstellenden zich kenbaar te maken via het formulier hieronder. Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor deze peiling. Op een later moment, wanneer het postcodegebied vastligt, zullen we aanmeldingen vragen voor gegadigden voor deelname in het Stad&Esch project.

Formulier voor belangstellenden voor deelname in een postcoderoos project in de gemeente Westerveld.