De “Westerveldse Energiecoach aan huis”

Intro:

In navolging van ontwikkelingen die in gang gezet zijn door de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, in het kader van het provinciale duurzaamheidsbeleid, zullen in Westerveld energiecoaches worden aangesteld. Energiecoaches zijn niet-gecertificeerde vrijwilligers, die mensen in de gemeente gaan bijstaan met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Het project gaat live als ‘De Westerveldse Energiecoach aan huis’.

De Energiecoach aan het werk:

De EC/W heeft met de gemeente Westerveld het plan opgesteld om 10 energiecoaches op te leiden in het derde kwartaal van 2019, met het doel dat deze in het 4de kwartaal van 2019 aan de gang kunnen gaan. Bewoners kunnen dan een aanvraag indienen voor een bezoek van de coach aan de woning. De coach gaat dan samen met de bewoner aan de slag aan de hand van een gedetailleerde checklijst. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douche tijd) komen daarbij aan de orde. Er wordt een lijst met laagdrempelige maatregelen opgesteld waar de bewoner zelf mee aan de gang kan gaan – de zogenaamde ‘verkennende energie scan’. Met laagdrempelig wordt vooral rekening gehouden met zaken die zelf gedaan kunnen worden of tegen kleine kosten kunnen worden uitgevoerd door derden. De daarmee mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat de bewoner een logische volgorde van aanpak kan kiezen. De mogelijkheid tot het boeken van een energiecoach wordt opengesteld in het 3de kwartaal van 2019. Nadere informatie wordt gepubliceerd.

Opleiding:

Energie coaches krijgen een gedegen opleiding van 5 dagdelen (avonden) en 2 terugkom-/evaluatiedagen. De opleiding is gestructureerd op basis van een systeem met vragenlijsten en formulieren waarmee de energiecoach aan de slag gaat om met de bewoners de verkennende energiescan op te stellen. Het opleidingsprogramma omvat:- (1) een inleiding met communicatievaardigheden en gesprekstechnieken, (2) plan van aanpak, energieverbruik en bouwkundige schil, (3) toets, huiswerkopdracht, verwarming en warmwater en zonne-energie, (4) toets, huiswerkopdracht, ventilatie, verlichting, en apparatuur, (5) toets, huiswerkopdracht, rapportage en hoe nu aan de slag. De opleiding zal, net als die voor de provincie, verzorgd worden door ZuinigWonen te Aalden. De cursus wordt gehouden in Diever.

Daarna:

De EC/W zal zorg dragen voor de aanvraagbehandeling en de toewijzing van coaches. Ook zal de EC/W elk kwartaal bijeenkomsten organiseren waar de coaches onderling en met de coöperatie hun ervaringen kunnen delen. Ook worden er op deze avonden deskundigen uitgenodigd om iets te vertellen over een energie gerelateerd onderwerp. Als de coaches op hun eerste huisbezoek gaan zullen zij begeleid worden door de cursusleiding of iemand van de EC/W. De coaches zullen ook een aantal eenvoudige tools ter beschikking krijgen zoals energiemeetstekkers, een infrarood thermometer en radiator stickers. De EC/W zal steeds beschikbaar zijn om de coaches met raad en daad bij te staan als dat nodig is.

De uitdaging:

De vorming van een enthousiast team vrijwilligers, verbonden met de EC/W – zichtbaar voor de gemeente – die de medebewoners helpen met energiebesparing. Vrijwilligers die gedreven door hun belangstelling, zelf experts worden op gebied van energiebesparingsmaatregelen. Enkelen zullen dit werk als springplank kunnen gebruiken om andere functies in energie coöperaties te gaan vervullen. De terugkoppeling van ervaring zal zeker bijdragen tot de kennis en inzichten over het woningbestand bij de gemeente en bij de EC/W.

Ben je geïnteresseerd on Energiecoach te worden?

Zoals duidelijk blijkt uit het bovenstaande, worden er enkele eisen aan een energiecoach gesteld en niet iedereen zal zich voor deze taak kunnen of willen kwalificeren. Dat is begrijpelijk, want een energiecoach moet zowel een basis technische kennis hebben als over sociale- en communicatievaardigheden beschikken. Hij/zij moet het leuk vinden om zelfstandig en mobiel te kunnen werken. Uiteraard moet hij/zij een oprechte interesse hebben in het onderwerp van energiebesparing. Om deze reden vragen we van belangstellenden bij de aanmelding een motivatie te schijven en iets over zichzelf, de relevante ervaring en de gevolgde opleiding te vertellen. Aan de hand hiervan worden een aantal aanmelders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Daarna worden 10 mensen genomineerd om aan de opleiding deel te nemen. Deze zal plaatsvinden in Diever.

De voorwaarden:

De energiecoach verwacht akkoord te gaan met het volgende:

  1. De aanstelling tot energiecoach wordt vastgelegd in een overeenkomst.
  2. Het werk is vrijwillig en er kan geen commerciële belangenverstrengeling plaatsvinden.
  3. Er wordt tenminste 1 woning per coach per maand bezocht. Meer is uiteraard welkom! Er moet rekening gehouden worden met enkele uren werk per woning.
  4. De coach dient in het bezit te zijn van een standaard WA en ongevallen verzekering.
  5. De coach moet een VOG zelf aanvragen bij de gemeente, na de opleiding. De kosten hiervoor zullen worden vergoed.
  6. De coach moet bereid zijn om deel te nemen aan de terugkomavonden en de kwartaalbijeenkomsten.
  7. De EC/W heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, als zij daar reden toe ziet.

Vragen:

Zijn er nog vragen neem deze dan op in een e-mail aan info@ecwesterveld.nl met contact gegevens (telefoon). Wij beantwoorden dan de e-mail of bellen je even.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 augustus 2019 met onderstaand formulier: