Privacy verklaring

Privacyverklaring Energie Coöperatie Westerveld U.A.

Diever, september 2019


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Energie Coöperatie Westerveld met haar handelstakken ThuysGas en ThuysStroom. Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Energie Coöperatie Westerveld is verwerkingsverantwoordelijke van opgeslagen
persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Energie Coöperatie Westerveld is gevestigd te Diever, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70472769


Persoonsgegevens

 • Doel van verwerking
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van uw deelneming als aandeelhouder of donateur.
  Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en uw gegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
 • Verwerken persoonsgegevens
  Van aandeelhouder of donateur beschikken wij dan enkel over persoonsgegevens en contactgegevens in de vorm van NAW-gegevens, email-adres en bankrekening nummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Uw bankrekening nummer wordt gebruikt voor het uitbetalen van dividend. In het kader van deelneming in een energie-opwekkingsproject zoals een postcoderoos regeling zijn wij wettelijk verplicht de energie-opwekking en uw deel daarin vast te leggen en door te geven aan het energiebedrijf dat deze opgewekte energie afneemt.
  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
 • Beveiliging
  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.
  Persoonsgegevens die in digitale of fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
  Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.