Zonneprojecten

In het land van duurzame energie opwekking zijn de subsidieregelingen doorslag gevend. Anno 2019 zijn er 3 regelingen:

Salderingsregeling – Dit vanuit financieeel oogpunt de meest interessante regeling voor de gemiddelde burger. De energie opgewekt met zonnepanelen op eigen terrein op een zonnige dag mag weggestreept worden tegen de elektriciteit die op opneemt uit het electriciteit net op een koude winteravond met een maximum van 10000 kWh.

PostCodeRoos regeling (PCR) – is een regeling waarbij burgers die geen zonnepanelen op eigen terrein kunnen of willen hebben. Bij deze regeling mag de energiebelasting worden verrekend met de energie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) –