ThuysGas

ThuysGas is het onderdeel van de coöperatie dat zich bezig houdt met de productie van groen gas.

Van biomassa kan op hoofdzakelijk twee manieren biogas worden opgewekt.

  • Daar is eerst de biologische methode vergisting wat middels een kolonie bacteriën de biomassa omzet in  een mengsel van voornamelijk methaan en CO2. Er zijn technieken die door waterstof toe te voegen, de CO2 ook omzet in methaan en water.
  • Een andere methode is chemische methode vergassen, waarbij complexere koolwaterstof moleculen worden afgebroken in methaan.

Het gasmengsel wat op deze manier verkregen wordt wordt biogas genoemd en door het op te waarderen waardoor het dezelfde samenstelling krijgt als het gas wat u van uw netwerkbeheerder krijgt mag het groen gas worden genoemd.

De keuze van een van beide methoden hangt voornamelijk af van de vorm waarin de biomassa wordt aangevoerd. Bij “zachte” biomassa als bermgras, restafval van land- en tuinbouw, mest, rioolslib ligt het voor de hand om dit te vergisten.