Aanvragen Energiecoach of Warmtescan

Lange wachtlijst en prioriteiten:

a. aanvragen ten behoeve van recreatiewoningen krijgen een lage prioriteit en gezien de lange wachtlijst adviseren wij geen aanvraag voor een recreatiewoning te doen.

b. De energiescan wordt gratis uitgevoerd. Gratis maar niet voor niks! Het werk door de energiecoaches kost veel tijd – onbetaalde vrijwilligerstijd! Het doel is dat bewoners met de resultaten aan de slag gaan. Heeft u niet het voornemen om met het energieverbruik door u en uw woning aan de gang te gaan, doe dan geen aanvraag.

c. Prioriteit krijgen: In het vak opmerkingen kunt u aangeven als de energiescan en een eventuele warmtescan een urgentie hebben; bijvoorbeeld als u al uitgaven voorziet voor besparing van energie. Als uw energierekening onevenredig hoog is kunt u dat aangeven. Geef verder het bouwjaar van de woning en het type woning (rijtjes-, hoek-, tussen-, boerderijwoning, monument).

Uw aanvraag: vul de gegevens in    Wilt u zelf energiecoach worden? Neem contact met ons op via dit formulier, https://www.ecwesterveld.nl/energiecoach-worden/

    Het project dat live is gegaan als De Westerveldse Energiecoach aan huis maakt het mogelijk dat mensen in de gemeente Westerveld bijgestaan worden met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Het systeem van energiecoaches is opgezet door de EC/W in samenwerking met de gemeente Westerveld en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

    De Energiecoach samen met u aan het werk:

    Nadat u een aanvraag heeft gedaan wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Ook krijgt u een lijstje met enkele voorbereidingen betreffende uw energie verbruik, apparaten en al genomen maatregelen. De coach gaat dan samen met u aan de slag aan de hand van een gedetailleerde checklijst. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douche tijd) komen daarbij aan de orde. Er wordt een lijst met laagdrempelige maatregelen opgesteld waar de bewoner zelf mee aan de gang kan gaan – de zogenaamde ‘verkennende energie scan’. Met laagdrempelig wordt vooral rekening gehouden met zaken die zelf gedaan kunnen worden of tegen kleine kosten kunnen worden uitgevoerd door derden. De daarmee mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat de bewoner een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

    En voor alle duidelijkheid, het gemaakte rapport wordt met niemand anders gedeeld dan de aanvrager.