Energiecoach aanvragen

In verband met enerzijds corona wat er voor zorgt dat de afhandeltijd behoorlijk oploopt en anderzijds een mailing van de Gemeente Westerveld er voor heeft gezorgd dat er een explosie van aanvragen voor energie- en warmte scans is ontstaan. Hiermee is de wachtrij opgelopen tot volgend voorjaar.

Wij hebben daarom gemeend dit aanvraag formulier stop te moeten zetten tot de wachtrij voor ons weer hanteerbaar is.

Wilt u zelf energiecoach worden? Neem contact met ons op via dit formulier, https://www.ecwesterveld.nl/energiecoach-worden/

Het project dat live is gegaan als De Westerveldse Energiecoach aan huis maakt het mogelijk dat mensen in de gemeente Westerveld bijgestaan worden met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Het systeem van energiecoaches is opgezet door de EC/W in samenwerking met de gemeente Westerveld en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

De Energiecoach samen met u aan het werk:

Nadat u een aanvraag heeft gedaan wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Ook krijgt u een lijstje met enkele voorbereidingen betreffende uw energie verbruik, apparaten en al genomen maatregelen. De coach gaat dan samen met u aan de slag aan de hand van een gedetailleerde checklijst. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douche tijd) komen daarbij aan de orde. Er wordt een lijst met laagdrempelige maatregelen opgesteld waar de bewoner zelf mee aan de gang kan gaan – de zogenaamde ‘verkennende energie scan’. Met laagdrempelig wordt vooral rekening gehouden met zaken die zelf gedaan kunnen worden of tegen kleine kosten kunnen worden uitgevoerd door derden. De daarmee mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat de bewoner een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

Helaas kunnen wij geen verkennende energie- of warmtescans voor recreatiewoningen uitvoeren.

Wilt u een energiecoach aanvragen wacht dan tot formulier weer actief wordt.