Aanvragen Energiecoach of Warmtescan

a. De Westerveldse energiecoach is er voor alle bewoners, dus zowel eigenaren als huurders. Bent u huurder in Westerveld bij Actium, dan wijzen we u er op dat u ook de mogelijk heeft om een afspraak te maken met een energiebesparingsadviseur van Actium. U kunt daartoe een aanvraag doen op de website:  www.actiumwonen.nl/energie/energiebesparingsadviseur/ of u kunt de Actium-energielijn bellen op nummer: 0592 400 101.

b. Gezien de hoge werklast krijgen aanvragen ten behoeve van recreatiewoningen een lagere prioriteit. Is een recreatiewoning permanent bewoond dan kunt u een aanvraag doen. We wijzen op het verduurzamingsprogramma voor vakantieparken in Drenthe. Kijk daarvoor op de website https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl

c. De energiescan wordt gratis uitgevoerd. Gratis maar niet voor niks! Het werk door de energiecoaches kost veel tijd – onbetaalde vrijwilligerstijd! Het doel is dat bewoners met de resultaten aan de slag gaan. Heeft u niet het voornemen om met het energieverbruik door u en uw woning aan de gang te gaan, doe dan geen aanvraag.

d. Prioriteit krijgen: In het tekst-vak onderaan kunt u aangeven als de energiescan en een eventuele warmtescan een urgentie hebben; bijvoorbeeld als u al uitgaven voorziet voor besparing van energie en woning isolatie. Als uw energierekening onevenredig hoog is kunt u dat aangeven. Geef verder het bouwjaar van de woning en het type woning (rijtjes-, hoek-, tussen-, boerderijwoning, monument).

e. Warmtescan: Bij de energiescan wordt in overleg met de energiecoach vastgesteld of een warmtescan nodig/wenselijk is. De energiecoach zal dit dan doorgeven aan de coördinator. Mocht u dringende reden hebben voor alleen maar een warmtescan geef dat dan in de info box bij de aanvraag aan. (Bijvoorbeeld: ïk wil alleen een warmtescan om de volgende reden… er is al een energiescan gedaan, of ik plan een investering in isolatie; ik twijfel aan effectiviteit van al genomen maatregel..enz.). Toch adviseren wij eerst een energiescan te laten uitvoeren. U heeft dan al een breed overzicht van energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Voor een warmtescan wordt 25 euro in rekening gebracht; u ontvangt daarvoor een nota achteraf..

Uw aanvraag: vul de gegevens in, en geef ook bijzonderheden als type woning, bouwjaar en eventuele plannen en vragen.    Wilt u zelf energiecoach worden? Neem contact met ons op via dit formulier, https://www.ecwesterveld.nl/energiecoach-worden/

    Het project dat live is gegaan als De Westerveldse Energiecoach aan huis maakt het mogelijk dat mensen in de gemeente Westerveld bijgestaan worden met de eerste stappen bij het verduurzamen van hun woning. Het systeem van energiecoaches is opgezet door de EC/W in samenwerking met de gemeente Westerveld en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

    De Energiecoach samen met u aan het werk:

    Nadat u een aanvraag heeft gedaan wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. Ook krijgt u een lijstje met enkele voorbereidingen betreffende uw energie verbruik, apparaten en al genomen maatregelen. De coach gaat dan samen met u aan de slag aan de hand van een gedetailleerde checklijst. Zowel de woningschil (isolatie), apparaten en verlichting (verbruik) als gedrag (douche tijd) komen daarbij aan de orde. Er wordt een lijst met laagdrempelige maatregelen opgesteld waar de bewoner zelf mee aan de gang kan gaan – de zogenaamde ‘verkennende energie scan’. Met laagdrempelig wordt vooral rekening gehouden met zaken die zelf gedaan kunnen worden of tegen kleine kosten kunnen worden uitgevoerd door derden. De daarmee mogelijk te behalen besparingen op de energierekening worden in kaart gebracht zodat de bewoner een logische volgorde van aanpak kan kiezen.

    En voor alle duidelijkheid, het gemaakte rapport wordt met niemand anders gedeeld dan de aanvrager.