Duurzame Subsidies/ leningen

Duurzame Subsidies/Leningen particulieren

Januari 2021.
Dit artikel is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  De informatie kan desondanks onvolledig/onjuist zijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor actuele regels en voorwaarden over de subsidies verwijzen wij u altijd naar de betreffende websites. In het bijzonder de Energiesubsidiewijzer (https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/)

Nationaal:

 • Energiebespaarlening: Lening met lage rente. Vergoedingsvrij vervroegd aflossen. Tot max. €25.000,- lenen (ZEP+/Nul op de meter tot maximaal €65.000,-) Looptijd 10 jaar. Rente 1,9%. Soms is het ook mogelijk naast een lening subsidie te krijgen. (https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/#section1)
 • Subsidieregeling energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is per 1-1-2021 gesloten!  Vanaf 4 januari is er voor eigenaar én bewoner de ISDE subsidie.  
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE):

Vanaf 4 januari is de subsidie voor isolatie en duurzame verwarming samengevoegd in de ISDE-subsidie.  

Net als de SEEH-subsidie; minimaal 2 energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren kunnen naast de bestaande subsidie voor een warmtepomp of een zonneboiler, nu ook een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet. Zakelijke partijen kunnen een tegemoetkoming krijgen in kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines.

Minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen of een combinatie van een type isolatiemaatregel met de aanschaf van bijv. een warmtepomp.

De voorwaarden worden op de website van RVO.nl goed uitgelegd met een handige tool: een voorbeeld van een aantal voorwaarden bij Triple glas; 

 • Ter vervanging bestaand glas (thermische schil)
 • Kozijnen ook vervangen door isolerende kozijnen
 • Uitvoering door bouwinstallatiebedrijf

De subsidiebedragen en isolatiewaardes worden tevens vermeld op deze website.

Heeft u in 2020 al 1 energiebesparende maatregel uitgevoerd en voert u de 2e maatregel pas in 2021 uit door bijv. de Coronacrisis of doordat het uitvoeringsbedrijf ze niet in 2020 kon uitvoeren? Dan is het ook toegestaan om in 2021 de ISDE-subsidie aan te vragen (zie website rvo.nl, veelgestelde vragen SEEH én bewoner.

Let op: het is mogelijk om ISDE-subsidie aan te vragen tot maximaal 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste  of al uitgevoerde maatregelen.

 • 9% BTW tarief op uurloon isolerende maatregelen: Arbeidskosten woningen ouder dan 2 jaar. Doel: isoleren van een woning om deze energiezuiniger te maken. De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9%-tarief. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn: glaswol, steenwol, piepschuim, (isolatie)glas, polyurethaan (PUR/PIR).

Materialen vallen echter onder het 21% tarief. Andere werkzaamheden, zoals sloopwerk voorafgaand aan het isoleren vallen ook onder het 21%-tarief (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/werkzaamheden_aan_woningen/isoleren_van_woningen).

 • Salderingsregeling voor zonnepanelen.

Kleinverbruikers ontvangen voordeel op hun energierekening doordat de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terug leveren aan het net, wordt afgetrokken van hun energiegebruik. Ook krijgen ze altijd hetzelfde tarief van de leverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom. Daardoor betalen ze geen energiebelasting, ODE-heffing en btw voor het weggestreepte energieverbruik.

Tot 2023 verandert er niets aan deze regeling. Daarna wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat u op deze manier kunt ‘salderen’ geleidelijk afgebouwd.Uiteindelijk wordt het voordeel nul en ontvangt u alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom (2031).

Kamerbrief over omvorming salderen (https://open.overheid.nl/repository/ronl-80ea7c3e-12ed-4e11-852a-5241a2f78561/1/pdf/kamerbrief-over-omvorming-salderen.pdf)

Omdat de zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/wetsvoorstel-afbouw-salderingsregeling-naar-de-kamer)

 • Nationaal Restauratiefonds. Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaar-bewoners en VvE’s voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijks-monumentale woning of appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Lees verder op de website van het Restauratiefonds (https://www.drentsenergieloket.nl/financieringen/ )
 • Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos

Vanaf maandag 3 februari is het niet meer mogelijk om de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos aan te vragen. Lopende aanvragen worden binnen de afgesproken termijnen behandeld.

 • BTW op zonnepanelen terugvragen

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de 21% btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst

(https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen-zonnepanelen-terugvragen/)

Provincie

 • Energiebespaarlening Drenthe : Financieren energiebesparende maatregelen tot €65.000,-. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijk  mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis of appartement te financieren. De zeer lage rente (0,5%-1,3%) maakt het misschien wel mogelijk, dat u met de gerealiseerde besparing de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening kan dekken. Het maximale leenbedrag bedraagt €25.000,-. Wilt u echter uw woning of appartement Zeer Energiezuinig maken, dan kunt u maximaal €50.000,- lenen. Gaat u uw woning renoveren naar Nul Op de Meter dan bedraagt het maximale leenbedrag zelfs €65.000,-. (https://www.energiebespaarlening.nl/drenthe/).
 • Restauratiefond: Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Dan kunt u voor het verduurzamen van uw monument een lening met lage rente aanvragen. (https://www.restauratiefonds.nl/wonen-in-een-monument/voorbereiden/monument-verduurzamen)

Gemeente

 • Duurzaamheidsbon.  Westerveld gaat ook in 2021 door met deze regeling! Maximaal €500,- voor een tweede duurzame maatregel aan uw woning. Wanneer u een tweede investering aan uw woning doet (uitgevoerd door een bedrijf  en gericht op het energiezuiniger maken van de woning), kan deze tweede investering gesubsidieerd worden met 25%, met een maximum van €500,-.

De eerste energiebesparende maatregel is uitgevoerd na 1 januari 2017 en bedrog minimaal € 1000,-. (https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Duurzaamheid/Duurzaamheidsbon)

 • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE subsidie).

Deze campagne loopt van september 2020 tot en met maart 2021. Naast de waardebon die in september 2020 bij alle woningeigenaren in Drenthe in de bus is gevallen, zullen er nog ander acties plaatsvinden. Zo kunnen woningeigenaren hun cv-installatie voordelig laten opitmaliseren, waarbij ze tot wel € 200,- kunnen terugkrijgen. Meer informatie over de campagne vindt u op www.haaldewarmteinhuis.nl

Banken:

Er zijn ook allerlei commerciële aanbieders die leningen en hypotheken aanbieden. Bij het afsluiten van de hypotheek mag u extra lenen voor energiebesparende maatregelen: tot 6% van de waarde van de woning, met een maximum van € 9000,-. Raadpleeg uw bank, hypotheekverstrekker of financieel adviseur (https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/extra-hypotheekruimte-voor-energiebesparing/).

Andere informatie bronnen: