Hoe sluit ik me aan bij de EC/Westerveld

Om lid te worden van de EC/W kunt onderstaande formulier invullen of een e-mail sturen aan info@ecwesterveld.nl. Voor het lidmaatschap betaalt u een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld in de ALV en per februari 2022 bedraagt deze € 10,00 per kalenderjaar.

  • Leden ontvangen alle informatie en nieuwsbrieven.
  • Leden kunnen meedoen in projectwerk, werkgroepen, denktanks enzovoorts.
  • Leden kunnen meedoen aan het opzetten van projecten.
  • Leden kunnen mee discussiëren in de ALV.
  • Leden mogen voorstellen inbrengen in de ALV.
  • Leden hebben stemrecht in de ALV met één stem per lid.


    Als u de gegevens heeft ingevuld, dan ontvangt u van ons dit aanmeldingformulier waar u uw bankgegevens kunt invullen, ondertekenen en opsturen naar Info@ECWesterveld.nl of per post naar EC/Westerveld per adres Tusschendarp 5 7981 BL Diever.