Vacatures: Energiecoach (vrijwilliger)

Steeds meer mensen gaan aan de slag met het verduurzamen van hun woning. De grote vraag is: hoe maak je je huis duurzaam en groen?

Met EC/Westerveld helpen we Westervelders om deze vraag te beantwoorden: vrijwillige energiecoaches adviseren thuis, aan de keukentafel, over mogelijkheden voor energiebesparing en eventueel -opwek. Als coöperatie vinden we onafhankelijk en toegankelijk advies belangrijk. Daarom werken we met lokale energiecoaches. Na dit vrijblijvende keukentafel-advies kunnen we experts inschakelen die een uitgebreider en diepgaander advies kunnen geven. Daarna kan men zelf kiezen om een betrouwbaar bedrijf in te schakelen voor de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Op die manier kunnen we woningeigenaren helpen met het stap voor stap verduurzamen van hun woning. 

De vraag naar goede, onafhankelijke adviezen neemt toe! Daarom zijn we op zoek naar nieuwe energiecoaches. 

Iets voor jou?

Voor deze toffe vrijwilligersfunctie zoeken we mensen die:

  • affiniteit hebben met energie(besparing) en duurzaamheid
  • helder kunnen communiceren
  • zich thuis voelen in een coöperatieve omgeving (waarin “samen” centraal staat)
  • zich willen ontwikkelen op het gebied van verduurzaming
  • tijd en positieve energie hebben (vanaf 8 uur per week)

Heldere verwachtingen

Van een energiecoach verwachten we dat hij/zij minimaal twee dagdelen (of avond) per week beschikbaar is voor een huisbezoek, dat kan alleen of in duo’s. Je kunt zelf aangeven hoeveel en wanneer je beschikbaar bent. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor energiecoaches, waarvan het fijn is als je die bijwoont om nieuwe kennis op te doen en kennis te delen. Bovenal vinden we het belangrijk dat we een gezellige, leerzame en constructieve groep met elkaar vormen. 

Training energiecoach

Natuurlijk laten we je niet zwemmen in het grote gebied van de verduurzaming van woningen. Vooraf doe je mee met de training tot energiecoach. Daarnaast loop je mee met een van de huidige energiecoaches. 

Wanneer je de training wilt volgen, verwachten we dat je daarna als energiecoach in de coöperatie inzetbaar bent. 

Energiecoaches zijn vrijwilligers, er is een vergoeding beschikbaar. En, vergeet ook zeker niet dat je onderdeel wordt van ons dream team.

Heb je interesse ,vul dan dit formulier in https://www.ecwesterveld.nl/energiecoach-worden/

EC/Westerveld maakt gebruik van spreekrecht in de raadsvergadering.

In raadsvergadering over de transitievisie warmte op dinsdagavond 18 januari heeft Evert Blomsma namens de EC/W op originele wijze gebruik gemaakt van het spreekrecht .Samengevat:

De raad werd meegenomen in een tijdcapsule naar het jaar 2040 waar met trots werd vastgesteld dat Westerveld alle eigen energie opwekte en dat alle woningen en gebouwen CO2-vrij verwarmd werden. Dat laatste werd bereikt door isolatie (incl. ventilatie), gebruik van omgevingswarmte door inzet van warmtepompen en door groen gas. De vorderingen van de energietransitie waren voor een ieder inzichtelijk middels een publiek informatiesysteem. Daardoor was ook duidelijk dat de transitie in 2022 al volop in gang was geweest. Gedurende de transitie waren er wel lastige incidenten omdat de nodige versterking van het elektriciteitsnetwerk geen gelijke tred hield met de aanschaf van elektrische auto’s en warmtepompen. Ook zon en wind opwek werden vertraagd. Vervolgens was er geen zekerheid dat de net-elektriciteit volledig groen was. Westerveld wekte wel alle energie op maar bleef op zon en windluwe dagen afhankelijk van net-elektriciteit uit het landelijke systeem van waterstof opslag, Groen gas werd ingezet voor de betaalbare hybride warmte systemen en droeg ook bij aan warmte-zekerheid voor momenten van uitval van het elektriciteitsnet. Nadat uiteindelijk de overheden hadden begrepen dat dit maar een veel kleinere hoeveelheid betrof dan het 2022 aardgasverbruik was grootschalig ingezet op het vergroenen van het Drents gasnet (in 2022 was dit al 10%).

Aan het eind van de trip in de tijd werden de raadsleden weer keurig door Evert teruggebracht naar het jaar 2022.

Het verhaal, aangezet met enige humor, werd goed ontvangen door de raadsleden en diverse punten werden in het debat daarna meegenomen.