EC/Westerveld maakt gebruik van spreekrecht in de raadsvergadering.

In raadsvergadering over de transitievisie warmte op dinsdagavond 18 januari heeft Evert Blomsma namens de EC/W op originele wijze gebruik gemaakt van het spreekrecht .Samengevat:

De raad werd meegenomen in een tijdcapsule naar het jaar 2040 waar met trots werd vastgesteld dat Westerveld alle eigen energie opwekte en dat alle woningen en gebouwen CO2-vrij verwarmd werden. Dat laatste werd bereikt door isolatie (incl. ventilatie), gebruik van omgevingswarmte door inzet van warmtepompen en door groen gas. De vorderingen van de energietransitie waren voor een ieder inzichtelijk middels een publiek informatiesysteem. Daardoor was ook duidelijk dat de transitie in 2022 al volop in gang was geweest. Gedurende de transitie waren er wel lastige incidenten omdat de nodige versterking van het elektriciteitsnetwerk geen gelijke tred hield met de aanschaf van elektrische auto’s en warmtepompen. Ook zon en wind opwek werden vertraagd. Vervolgens was er geen zekerheid dat de net-elektriciteit volledig groen was. Westerveld wekte wel alle energie op maar bleef op zon en windluwe dagen afhankelijk van net-elektriciteit uit het landelijke systeem van waterstof opslag, Groen gas werd ingezet voor de betaalbare hybride warmte systemen en droeg ook bij aan warmte-zekerheid voor momenten van uitval van het elektriciteitsnet. Nadat uiteindelijk de overheden hadden begrepen dat dit maar een veel kleinere hoeveelheid betrof dan het 2022 aardgasverbruik was grootschalig ingezet op het vergroenen van het Drents gasnet (in 2022 was dit al 10%).

Aan het eind van de trip in de tijd werden de raadsleden weer keurig door Evert teruggebracht naar het jaar 2022.

Het verhaal, aangezet met enige humor, werd goed ontvangen door de raadsleden en diverse punten werden in het debat daarna meegenomen.

Geef een antwoord