Heel Vledder aan de zonnepanelen!

Tijdens een drukbezochte burenbijeenkomst in Vledder afgelopen week (25 september) is voorlichting gegeven over het plaatsen van zonnepanelen. Een dertigtal mensen zijn door de leverancier die het Buurkrachtteam Vledder heeft geselecteerd geïnformeerd over het aanbod. Zeker 15 namen staan op de lijst voor een vrijblijvend advies en offerte bezoek. Ook voor Vleddernaren die de avond moesten missen geldt het aanbod. Op de Buurkrachtapp staat meer informatie. Deze app is gratis te downloaden. Informatie kan ook via buurkrachtvledder@gmail.com gevraagd worden.

Buurkracht Vledder op 25 september 2019 in de Tippe
Buurkracht Vledder op 25 september 2019 in de Tippe

Ketenpartneravond

23 september heeft de gemeente Westerveld een informatie avond in het gemeentehuis. Dit keer niet om informatie te halen maar om te brengen. EC/W was er ook om input te leveren.

Van allerlei zaken kwamen er voorbij zoals mandelig (vereniging of coöperatie om allerlei zaken te delen) , voedseltuinen, een groene universiteit en nog veel meer.

Ruim 60 mensen van diverse Westerveldse organisaties hebben aan deze avond bijgedragen.

EC/W kan het dak op van S&E in Meppel

Afgelopen dinsdag is een delegatie van EC/W bij Stad&Esch in Meppel geweest voor overleg voor het PostCodeRoos project op het dak van S&E in Diever.

Onderdeel van dit bezoek was een bezoek aan het dak van het schoolgebouw om te kijken welke eisen de school stelt aan panelen op het dak van de scholen.