Waarom we niet van het gas af moeten (en afval de oplossing is voor duurzame energie)

,,We moeten van het aardgas af, niet van het gas.’’ Foto Shutterstock

Afval als grondstof voor duurzame energie? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Niet voor de mensen van de Energiecoöperatie Westerveld (ECW). Zij gaan voor groen gas, gemaakt in eigen gemeente.

Bron: Dagblad van het Noorden bladzijde 24 van 18 Februari 2020.
In de krant staan ook de reacties van Rendo, MilieuDefensie en Stercore .
(dit stuk is volledig te lezen door abonnees)

Stel, de knoop is doorgehakt: je gaat duurzaam en vervolgens hoef je eigenlijk helemaal niets te doen. Heel Nederland is voorzien van een wijdvertakt (aard)gasnetwerk, dat de energie op elke gewenste plek brengt. Datzelfde buizenstelsel kan ook groen gas en waterstof transporteren. Hoe mooi is dat? Maar dan moet er wel groen gas zijn

Hendrik Koetsier uit Diever van de Energiecoöperatie Westerveld (ECW) is vastberaden daar iets aan te doen. Hij wil groen gas maken uit allerlei soorten afval. Voor alle inwoners van Westerveld. Een locatie voor de 15 miljoen euro kostende installatie heeft hij ook op het oog: de voormalige gemeentewerf aan de Van Helomaweg in Havelte. ,,Dat terrein ligt al jaren braak.’’

Perfect netwerk

Koetsier: ,,Onder druk van de aardbevingsellende in Groningen heeft de landelijke overheid een heel grote fout gemaakt. Er is geroepen dat Nederland van het gas af moet. Er moest iets gebeuren, er moest een statement worden gemaakt. En toen rolde dat eruit. Hoe dom was dat? Er is bijna geen schonere energie dan groen gas en in onze bodem ligt een perfect netwerk van gasleidingen. Je moet wel gek zijn om deze infrastructuur overboord te kieperen. We moeten van het aardgas af, niet van het gas.’’

Perfect Netwerk

Koetsier heeft een volledig plan uitgewerkt, dat voorziet in groen gas voor alle inwoners van Westerveld. ,,Ik heb ook gesproken met Rova, de afvalinzamelaar in Westerveld, Rendo, de beheerder van het aardgasnetwerk in Zuid-Drenthe en Noordwest-Overijssel en Attero, de afvalverwerker in Wijster die zelf ook groen gas produceert. Alle partijen vinden het een prima plan. Van al het afval kun je groen gas maken. Dus niet alleen organische stoffen zoals mest, gft en snoeiafval, maar ook van het restafval en verpakkingen. Voor de productie van groen gas gebruik je dus het lokale afval en dat zet je om in gas en bodemverbeteraars.’’

Afstrepen

,,Op deze manier produceren we op lokaal niveau ons eigen duurzame gas én doen we iets nuttigs met het afval. Dan kun je twee grote problemen in één keer afstrepen. Dát spreekt mij zo aan’’, zegt Ria Bontje, die in Westerveld de inzet van energiecoaches coördineert en zich heeft aangesloten bij de ECW.

En Bontje is niet de enige. De animo voor de plannen van de lokale coöperatie is groeiende. Maar bij de gemeente krijgt Koetsier er niet de handen voor op elkaar. Althans, het blijft oorverdovend stil, zo zegt hij. ,,Geen enkele reactie. En net als de buurgemeente De Wolden heeft ook Westerveld in het verleden een convenant gesloten met netbeheerder Rendo met als inzet de productie en distributie van groen gas. De Wolden zet vol in op groen gas als ideale energiesoort voor het platteland, maar daar wil het huidige bestuur van de gemeente Westerveld kennelijk helemaal niets meer van weten.’’

En dat steekt hem. Om de gemeente Westerveld in beweging te krijgen, werkte Koetsier een tweede plan uit. ,,Elke gemeente moet een aardgasvrije wijk realiseren. Aardgasvrij, maar niet gasvrij. Daarom ben ik in gesprek gegaan met de inwoners van Vledderveen. Een dorp met 130 huizen, dus heel goed behapbaar. De mensen zijn enthousiast en het is technisch prima uitvoerbaar, maar wederom geen enkele reactie van de gemeente.’’

(Lees verder onder de illustratie )

 Illustratie: Infographics

Gasfabriek

De inwoner van Diever ziet in groen gas dé energie voor het platteland. Niet alleen in Westerveld, ook op andere plekken zijn initiatieven ontstaan. Zoals in Ansen, dorp in de buurgemeente De Wolden. Dit dorp wil uitgroeien tot een energiecentrale, die elektriciteit en groen gas produceert. Genoeg voor het hele dorp. Koetsier: ,,Vroeger had bijna elke gemeente een eigen gasfabriek. Daar werd geen aardgas gewonnen, maar gewoon gas gemaakt. Ik denk dat het goed is om terug te gaan naar een structuur met lokale coöperaties. Met dit verschil dat nu afval wordt gebruikt om duurzaam gas te maken.’’

In het stappenplan dat hij in samenwerking met en in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opstelde, schrijft hij dat volledig elektrisch vooral een goede optie is voor nieuwbouw. Warmtenetten, gevoed door de restwarmte van de industrie, zijn met name praktisch en betaalbaar voor (hoog)bouw in het stedelijk gebied. Daar liggen vraag en aanbod dicht bij elkaar. ,,Voor mensen, die van aardgas willen overstappen op groen gas, adviseren wij wel hun huis te isoleren volgens het energielabel B. Niet omdat het anders niet lukt, maar het is gewoon altijd goed te besparen op energieverbruik.’’

Omgewaaide boom

Want hoe je het wendt of keert, bij elke vorm van verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. ,,Bij het verbruik van groen gas zijn dat minimale hoeveelheden. Als een omgewaaide boom ligt weg te rotten, komt er ook kooldioxide vrij. Bij vergisting of vergassing, wij kiezen voor biovergassing omdat het een volledig gesloten systeem is, wordt het proces versneld. Wie thuis groen gas verstookt, stoot inderdaad CO2 uit, maar de natuur heeft ook CO2 nodig om te kunnen groeien. Zo ontstaat een cyclus van uitstoten en gebruiken van kooldioxide.’’

Met mensen die roepen dat zonnepanelen en warmtepompen vele malen duurzamer zijn, heeft Koetsier niets. ,,Ga eens in China kijken in een fabriek waar zonnepanelen worden gemaakt. En zie met eigen ogen hoeveel energie er nodig is om die dingen te maken en te verschepen. Maar ja, dat is ver weg, en dat zien we liever niet.’’

Op de koffie bij Klaas Smidt

Eerder deze week is een kleine delegatie van ThuysGas op de koffie geweest bij Klaas Smidt. In de vorige coalitie van de gemeente Westerveld was Klaas wethouder voor de VVD.

Het gesprek ging alle kanten op en raakte te veel thema’s om op te noemen. Hier zijn er een paar:

  • De uitval van het elektriciteits-netwerk in Noord-Nederland en – Duitsland doordat er een boot te water gelaten net op het moment dat de zon op kwam en de zonneparken wakker werden.
  • Dat het aantal soorten plastic in de supermarkt tot 3 teruggedrongen zouden moeten worden om recycling van plastic echt mogelijk te maken.
  • De bereidheid van de gemiddelde Westerveld om iets te doen doen voor het algemeen nut sterk terug loopt. Daar waar het 40 jaar geleden grif een meter van de tuin werd afgestaan om de toegangsweg van het dorp te verbreden, wordt er tegenwoordig tot de hoogste raad geprocedeerd om zoiets tegen te houden.
  • De mestboekhouding die vermeend wordt gebruikt als rem voor de veestapel.
  • De huidige aandacht voor de stikstof problematiek.

Van Aardgas naar Groen gas

Dit zou zomaar de titel kunnen zijn van de film die ThuysGas samen met de Provincie, EnergiekAnsen, RENDO en een aantal andere partijen wil maken als een tegengeluid voor wat het laatste jaar in Den Haag geroepen wordt: “We moeten van het gas af” .

Veel professionele partijen die met meer verstand over de energie voorziening in de toekomst praten zien een grotere rol voor moleculen (gas) dan voor elektronen (elektriciteit) weggelegd, maar het grote publiek is vaak helemaal geïndoctrineerd omdat de politiek nu versneld van het Gronings gas af moet (terecht).

Een van de voordelen van groen gas is dat er in de infrastructuur tot in huis niets hoeft te veranderen want groen gas is chemisch exact hetzelfde als aardgas, alleen het is CO2 neutraal.

ThuysGas bezoekt de vergister van AGRO in Giethoorn

In Giethoorn, langs de weg van Steenwijk naar Blokzijl heeft AGRO, een agrarisch bedrijf gespecialiseerd in kippen, aardappelen en koeien ook een grote vergister staan. AGRO zet het biogas om in elektriciteit en het warmte voor eigen gebruik. ThuysGas leerde dat AGRO met de kennis van vandaag zich gericht zou hebben op de productie van groen gas.