Energielandschap A32

Er is voorgezet overleg met de ‘A32 – groep’ waarin gemeenten Westerveld, De Wolden en Meppel , de NAM, Rendo en een aantal energie coöperaties deelnemen. Rendo heeft als doelstelling om in 2030 het gasnet geheel van groen gas te voorzien. Meppel bekijkt mogelijkheden voor groen gas nu een warmtenet minder aantrekkelijk is gebleken en ook technisch lastig uitvoerbaar is voor de oude binnenstad. De EC/W ziet de ontwikkeling van een regionaal energie landschap langs de A32 als redelijke oplossing om de noodzakelijke duurzame energie op te wekken en het Drents landschap te ontzien.

Zonnepark op het Zandmeer van Calduran (grens Hoogersmilde en Westerveld)

Een groepering van Calduran Kalkzandsteen, de EC’s Duurzame Smildes en Westerveld , ontwikkelaar Adamant Renewables en BronnenVanOns voeren een verkenning uit naar een drijvend zonnepark op de Achterplas. Er wordt nu gekeken hoe de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk lokaal gebruikt kan worden, bijvoorbeeld door Calduran zelf, zodat met een goedkopere netaansluiting volstaan kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan een participatieplan waarover de EC/W overleg voert met de gemeente Westerveld.

Energietransitie Westerveld – belemmeringen door congestie

De congestie op het E-net van Enexis vormt een heet hangijzer voor grote zon- en wind projectontwikkelingen, zodat plannen en ideeën in de wacht staan. Ook de RES 1.0 ambitie om grootschalig de daken van woningen en bedrijven van zonnepanelen te voorzien stagneert. Anderzijds leidt de hoge E-prijs ertoe dat bewoners weer meer panelen op de eigen woning leggen.