Zonnepark op het Zandmeer van Calduran (grens Hoogersmilde en Westerveld)

Een groepering van Calduran Kalkzandsteen, de EC’s Duurzame Smildes en Westerveld , ontwikkelaar Adamant Renewables en BronnenVanOns voeren een verkenning uit naar een drijvend zonnepark op de Achterplas. Er wordt nu gekeken hoe de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk lokaal gebruikt kan worden, bijvoorbeeld door Calduran zelf, zodat met een goedkopere netaansluiting volstaan kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan een participatieplan waarover de EC/W overleg voert met de gemeente Westerveld.

Geef een antwoord