1300 euro Energietoeslag

Veel Nederlanders moeten meer betalen voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft €1.300,- . Dit heet energietoeslag. In dit bericht vertellen we u erover, want misschien heeft u er ook recht op.

Heeft u eerder dit jaar al € 800,- energietoeslag ontvangen? Dan krijgt u binnenkort vanzelf nog eens € 500,- . U hoeft hiervoor geen (nieuwe) aanvraag te doen.

Voor wie id die € 1.300,- bedoeld?
U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum ligt. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen is vanuit een uitkering, werk of uw pensioen. De gemeente Westerveld geeft de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120 procent van het sociaal minimum.

Kijk voor meer informatie op: www.GemeenteWesterveld.nl/energietoeslag of mail naar geldpunt@GemeenteWesterveld.nl

Energie uit de Oude Vaart: Deelnemers aan studieteam gevraagd

Energie opwekken in de Oude Vaart (Dwingelerstroom) met een (kleine) vortex waterturbine. Wij ontvingen van nieuwsbrieflezer Bert Veldhuis de suggestie om te kijken naar de mogelijkheid om met een kleine waterturbine elektriciteit op te wekken in de Oude Vaart op plaatsen waar watervallen zijn. (zie ook YouTube: Turbulent Energy Explained: The Vortex Turbine!). Er zijn zowel technische, economische, ecologische, planologische en financiële aspecten verbonden aan deze studie. Een uitdagende en leerzame exercitie dus. We zoeken enthousiaste mensen die enige kennis of achtergrond hebben op deze gebieden ( info@ECWesterveld.nl ).

Onze oproep voor besparingsideeën ( nieuwsbrief van september 2022)

In de vorige nieuwsbrief hebben we lezers gevraagd om ons besparings-ideeën te laten weten. Één van reacties heeft grote indruk op ons gemaakt. Een bewoner die anoniem wenst te blijven heeft alles uit de kast gehaald om het gas verbruik terug te brengen tot het minimum dat nodig is voor een korte douche per dag (17 m³ per jaar!). Een veelheid van kleine maatregelen leidde tot dit resultaat. Ja, ons alledaagse gemak werd even aan de kant gezet. De prioriteit lag meer op warm houden van het lichaam dan warm houden van de gehele woning. Ook koken en warmwatergebruik werden drastisch aangepakt. Wat we hiervan leren is dat een veelheid van kleine maatregelen, elk ogenschijnlijk onbeduidend, gezamenlijk een groot effect kunnen hebben. Op weg naar dit bereikte doel waren er ook tegenvallers. Een daarvan is dat als je in een huurwoning van het gas af bent, je geen toestemming krijgt om de aansluiting te laten verwijderen zodat je alsnog opgezadeld blijft met de jaarlijkse vaste kosten voor de aansluiting. Enfin, we belonen deze inzending uiteraard met de beloofde prijs, het boek Klimaat almanak, een gratis warmtescan of hulp bij kleine isolatiemaatregelen.

10 november Energiecafé in Diever

Door Energie Coöperatie Westerveld en buurtverenigingen oude kern Diever

De woningen in de oude kern en lanen van Diever gebruiken veel energie en tegelijkertijd zijn deze moeilijk of tegen hoge kosten te verduurzamen/isoleren. Er zijn grote verschillen in bouwjaar en constructie, maar veel van de oplossingen zijn voor deze woningen algemeen toepasbaar. In deze tijd krijgt iedereen te maken met nieuwe wetten, regels en subsidies. Dit alles is reden om bijeen te komen om vragen en kennis uit te wisselen.

Oude woning verduurzamen? Meld u aan voor de Energieavond oud Diever op 10 november. Op de energieavond zijn inleidende presentaties o.a. van een adviseur woningverduurzaming. Vervolgens gaan we in groepjes aan de gang om de belangrijkste punten vast te stellen. Bijvoorbeeld behoefte aan informatie voor geschikte bouwmaterialen, technieken of subsidies. Uiteraard worden gewenste vervolgacties in kaart gebracht, ook aanbevelingen voor de gemeente of de coöperatie. De resultaten worden vastgelegd en besproken.

We hopen dat dit zal leiden tot verbreding van kennis en dat contacten gelegd worden om tot collectieve aanpak te komen.

De avond is specifiek bedoeld voor bewoners van oudere woningen en ouder boerderijwoningen in Diever en buitengebied, zeg bouwjaar vóór 1970. Er zijn geen kosten. Koffie en thee bij inloop 19.00 uur en in de pauze. Na afloop drankje voor eigen rekening.

Locatie: Dorpshuis Hart van Diever, Westeres 7 , BC Diever
Aanvang inloop: 19h00 met koffie.
Datum: 10 november 2022
aanmelden: info@ECWesterveld.nl

Organisatie:
Evert Blomsma, tel. 06-51193854, email: Evert.Blomsma@ECWesterveld.nl
Bert Adriaens, tel. 06-27898406, email: BertAdriaens@ziggo.nl