Van Aardgas naar Groen gas

Dit zou zomaar de titel kunnen zijn van de film die ThuysGas samen met de Provincie, EnergiekAnsen, RENDO en een aantal andere partijen wil maken als een tegengeluid voor wat het laatste jaar in Den Haag geroepen wordt: “We moeten van het gas af” .

Veel professionele partijen die met meer verstand over de energie voorziening in de toekomst praten zien een grotere rol voor moleculen (gas) dan voor elektronen (elektriciteit) weggelegd, maar het grote publiek is vaak helemaal geïndoctrineerd omdat de politiek nu versneld van het Gronings gas af moet (terecht).

Een van de voordelen van groen gas is dat er in de infrastructuur tot in huis niets hoeft te veranderen want groen gas is chemisch exact hetzelfde als aardgas, alleen het is CO2 neutraal.

ThuysGas bezoekt de vergister van AGRO in Giethoorn

In Giethoorn, langs de weg van Steenwijk naar Blokzijl heeft AGRO, een agrarisch bedrijf gespecialiseerd in kippen, aardappelen en koeien ook een grote vergister staan. AGRO zet het biogas om in elektriciteit en het warmte voor eigen gebruik. ThuysGas leerde dat AGRO met de kennis van vandaag zich gericht zou hebben op de productie van groen gas.

ThuysGas werkt samen met RVO en Rendo aan blauwdruk

Dinsdag 11 september vond er een vervolg gesprek plaats voor een blauwdruk van lokale groen gas productie. Hieraan werken mee een drietal energie coöperaties uit Drenthe samen met de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO), de Rendo (netwerkbeheerder voor gas) en Hieropgewekt.

Deze partijen werken samen aan een handleiding voor lokale productie organisatie.

Energie Cooperatie Westerveld ontmoet Westerzwam

Vandaag hebben we voor het eerst een ontmoeting gehad met de Westerzwam . Westerzwam is een team van mensen die zwammen kweken op koffiedik en exporteren deze kennis tot buiten onze gemeente.

Deze ontmoeting is in scène gezet door de de afdeling duurzaamheid van de gemeente Westerveld vanwege de zoektocht van beide kanten naar circulaire afvalstromen en de zeer nadrukkelijke overlap op het gebied van duurzaamheid.

De ontmoeting gaat zeker een vervolg hebben.

ThuysGas in Alkmaar naar een groen gas netwerk sessie

Op donderdag middag 6 september hebben we een netwerk event bijgewoond met als onderwerp groen gas. Dit vond plaats in Alkmaar op de Holland Hogeschool.

Dit was een uniek moment om in kontakt te komen met andere spelers in de groen gas wereld. Een aantal zaken rond de klimaat tafel overleggen werd er gedeeld waar TenneT , netwerkbeheerder inschat dat de verhouding tussen elektrisch en groen gas tegen 2030 40%/60% . Dus er is nog een enorm groeipad voor duurzaam gas.

Ook werd het duidelijk dat er achter het traject biomassa naar groen gas nog een enorme wereld ligt in de chemie die ook zal moeten verduurzamen.

DEO – Drentse Energie Organisatie

Vandaag zijn ThuysGas en ThuysStroom op bezoek geweest bij de DEO. Een organisatie die voor de provincie Drenthe subsidies uitgeeft op het gebied van duurzame energie. De ThuysStroom onderzoekt in hoe verre de DEO een financiële partner kan zijn voor de financiering van een zonnecentrale project op het dak van Stad&Esch in Diever. Een ander project betreft de opwekking van groen gas.