Tijdelijke verhoging subsidiebedragen Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)!

De verhoging is een tijdelijke verhoging van 10% tot ongeveer 30% van de investeringskosten. Minister Ollongren wil hiermee woningeigenaren extra financieel ondersteunen zodat zij verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.

Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag. Heeft u een eerste maatregel al voor 1 juni uitgevoerd of betaald? Als U de tweede maatregel dan uitvoert en betaalt tussen 1 juni en 31 december, kunt U voor beide maatregelen het hogere subsidiebedrag krijgen ( milieucentraal.nl ). 

De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend!
Zie voor actuele informatie https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen-seeh