ALV DrentseKei (Drentse Koepel Coöperatie Energie Initiatieven)

De EC/W heeft overleg gehad met de KEI over de begrippen lokaal eigendom en participatie. Een belangrijke eis van het klimaatplan is dat duurzame projecten 1worden ontwikkeld op basis van 50% lokaal eigendom en participatie van de bewoners. Er is nog veel te doen om tot de gewenste invulling voor duurzame energieprojecten voor de gemeente te komen. De EC/W wil dat de bewoners worden betrokken in de discussie.

Regionale energiestrategie (RES 1.0)

Ingevolge de uitrol van het klimaatplan zijn de gemeenten aangewezen om regie te voeren voor de energietransitie. Dit vindt gecoördineerd plaats in een groter verband met de provincie Drenthe die een van de 30 energie regio’s in Nederland vormt. Vorig jaar werd de gemeentelijke ambitie voor grootschalige elektriciteitsopwekking geformuleerd (RES 1.0). Op dit moment werkt de gemeente aan de transitievisie warmte (TVW). RoyalHaskoningDNV is belast met het uitwerken van de TVW – als deel van dit werk werden verscheidene partijen waaronder de EC/W betrokken in een interview. (Zie hoofdartikel transitievisie warmte).

Groen gas

Op 4 maart 2022 werd een groen gas seminar gehouden, georganiseerd door de provincie Drenthe, de NMFD, Drentse Kei in samenwerking met energie coöperaties (EC/W initiatiefnemer). Later in deze nieuwsbrief is een uitgebreid verslag opgenomen. Op een tweede front werkt New Energy Coalition Groningen, samen met een aantal coöperaties aan het stroomlijnen van processen en regelgeving voor initiatieven voor groen gas opwek. Dit heeft geresulteerd in een brief aan de overheid met het voorstel voor overleg over meer flexibeler subsidieregelingen zodat projecten niet stranden.