ALV DrentseKei (Drentse Koepel Coöperatie Energie Initiatieven)

De EC/W heeft overleg gehad met de KEI over de begrippen lokaal eigendom en participatie. Een belangrijke eis van het klimaatplan is dat duurzame projecten 1worden ontwikkeld op basis van 50% lokaal eigendom en participatie van de bewoners. Er is nog veel te doen om tot de gewenste invulling voor duurzame energieprojecten voor de gemeente te komen. De EC/W wil dat de bewoners worden betrokken in de discussie.

Geef een reactie