Nieuwsbrief 33, september 2023

Geachte lezer,


Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2023. Hierin vindt u de volgende artikelen:

  • Energieleverancier kiezen?
  • Energie en warmtescans – doe die aanvraag!
  • Energiecoach worden- meld je aan!
  • ‘Westerveld bespaart Energie’- Doe mee als hulp-klusser bij de Fixbus
  • Westerveld grootschalige opwek van elektriciteit
  • Kennis over windprojecten
  • ‘Gekrakeel over het zonnepaneel’
  • Ons boekenplankje

Indien u aan de discussie mee wilt doen , dan horen we graag van u op Info@ECWesterveld.nl

Veel leesplezier, Jan Schepers

Westerveld bespaart Energie. Help je mee?

Beste mensen,
Dorpenoverleg Westerveld, Energiecoöperatie Westerveld, Welzijn MensenWerk, Actium en de gemeente Westerveld hebben de handen ineen geslagen in de werkgroep Westerveld bespaart energie. Deze werkgroep wil mensen die het nodig hebben (en het zelf ook willen) verder helpen met het besparen van energie, om daarmee hun energierekening omlaag te kunnen brengen. De werkgroep heeft begin dit jaar 6 informatieavonden georganiseerd, om mensen uit te leggen welke energiebesparende maatregelen zij eenvoudig zelf kunnen doen.

De energierekening omlaag helpen 

Nu zijn we toe aan het vervolg voor komende winter! Zo ontvangen we o.a. van 16 t/m 27 oktober het FIXTEAM Drenthe in Westerveld. Dit duo gaat inwoners helpen door kleine energiebesparende maatregelen bij mensen thuis aan te brengen, om zo hun energiegebruik én -rekening te helpen verlagen.

Met vrijwilligers méér mensen helpen 

Om meer huishoudens in Westerveld te kunnen helpen, zouden we deze actie graag opschalen door vrijwilligers in te zetten. Wij zoeken daarbij 3 soorten vrijwilligers voor: Aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen (o.a. tochtstrips, radiatorfolie) Uitvoeren van een quick-scan en het geven van energiebesparende tips Coördinatie van de activiteiten en vrijwilligers 

Géén of weinig ervaring is niet erg: iedereen krijgt instructies over taken, zodat we er samen voor zorgen dat deze actie een groot succes wordt, vóór en mét inwoners van Westerveld!

Helpt u mee? 

Graag nodigen we u uit om: 

  1. De beschikbare flyer verspreiden en te enthousiasmeren om aan te melden als vrijwilliger
  2. Uzelf aan te melden als vrijwilliger via https://bit.ly/westerveldhelptmee
www.bit.ly/westerveldhelptmee