Nieuwsbrief 33, september 2023

Geachte lezer,


Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2023. Hierin vindt u de volgende artikelen:

  • Energieleverancier kiezen?
  • Energie en warmtescans – doe die aanvraag!
  • Energiecoach worden- meld je aan!
  • ‘Westerveld bespaart Energie’- Doe mee als hulp-klusser bij de Fixbus
  • Westerveld grootschalige opwek van elektriciteit
  • Kennis over windprojecten
  • ‘Gekrakeel over het zonnepaneel’
  • Ons boekenplankje

Indien u aan de discussie mee wilt doen , dan horen we graag van u op Info@ECWesterveld.nl

Veel leesplezier, Jan Schepers

Geef een reactie