Energie vanOns pakt hoofdprijs van de duurzame dertig

Energie VanOns pakte maandagavond in de Drachtster Sluisfabriek de hoofdprijs bij de finale van de Duurzame Dertig, een initiatief van Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden

Energie Coöperatie Westerveld (EC/W) is verbonden aan Energie vanOns en is trots te mogen melden dat Energie vanOns de hoofdprijs heeft gepakt van de duurzame dertig.

De jury vindt, zo staat in het rapport, dat de organisatie ‘een voorbeeldfunctie bekleedt in het Noorden’ en toonde zich onder de indruk van de ‘verbinding die wordt gelegd met energiecoöperaties’.

Energie VanOns, in 2014 opgericht door de koepelorganisaties van de coöperaties in de noordelijke provincies, krijgt als beloning 100.000 euro aan advertentiebudget bij Mediahuis Noord. De jury hoopt het bedrijf het geld inzet om ‘het werk van alle coöperaties zichtbaar te maken.’ En: ‘Deze lokale initiatieven verdienen niet alleen een compliment, maar ook een groot podium.’

Jan Koster nam de hoofdprijs namens de energieleverancier in ontvangst. Hij prees alle vrijwilligers van de coöperaties. ,,We gaan het budget in samenwerking met hen nuttig gebruiken.”

Voor meer informatie klik <HIER> om op de site van DvhN verder te lezen.


Geslaagd energiecafé in Vledder

Afgelopen woensdag 15 juni heeft Energie Coöperatie Westerveld een energiecafé gehouden in samen met de stichting Naobuur in Vledder aan het Lesturgeonplein.

Het eerste gedeelte was er een presentatie van de coöperatie en in het tweede gedeelte was er een soms hevige discussie tussen de bewoners zelf.

Energiecafé Vledder op 15 juni 2022

De Energie Coöperatie Westerveld (EC/W) organiseert een serie avonden in de dorpen in Westerveld. We praten dan met de bewoners over de energietransitie en wat dat voor bewoners gaat betekenen. Met de recente overheidsaankondiging over verplichte warmtepompen en elektrische auto’s zal u zich terecht afvragen wat er allemaal op u afkomt in komende jaren. Wat kunnen de bewoners in Westerveld zelf doen? Wij horen graag uw mening en uw vragen.
De gemeente zal ook vertegenwoordigd zijn om te horen wat er leeft in Vledder.

Op woensdagavond 15 juni organiseert de EC/W een energiecafé in Vledder in de ruimte van Stichting Naobuur, Lesturgeonplein 6, Vledder. De inloop is van 19h15 en er wordt gestart om 19h30.

Vragen die aan de orde komen:

  • Minister De Jonge heeft afgekondigd dat per 2026 de hybride warmtepomp de norm is. Wat betekent dat voor u?
  • Wat weet u van de subsidies dier er beschikbaar zijn.?
  • Wat kunt u zelf doen om uw energierekening te verlagen?
  • Wat zie u als voordeel van een elektrische auto?
  • Hoe kunnen we beter gebruik maken van zonne-energie?

Kijk voor meer informatie over Naobuur op https://naobuur.nl/

Energielandschap A32

Er is voorgezet overleg met de ‘A32 – groep’ waarin gemeenten Westerveld, De Wolden en Meppel , de NAM, Rendo en een aantal energie coöperaties deelnemen. Rendo heeft als doelstelling om in 2030 het gasnet geheel van groen gas te voorzien. Meppel bekijkt mogelijkheden voor groen gas nu een warmtenet minder aantrekkelijk is gebleken en ook technisch lastig uitvoerbaar is voor de oude binnenstad. De EC/W ziet de ontwikkeling van een regionaal energie landschap langs de A32 als redelijke oplossing om de noodzakelijke duurzame energie op te wekken en het Drents landschap te ontzien.

Zonnepark op het Zandmeer van Calduran (grens Hoogersmilde en Westerveld)

Een groepering van Calduran Kalkzandsteen, de EC’s Duurzame Smildes en Westerveld , ontwikkelaar Adamant Renewables en BronnenVanOns voeren een verkenning uit naar een drijvend zonnepark op de Achterplas. Er wordt nu gekeken hoe de opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk lokaal gebruikt kan worden, bijvoorbeeld door Calduran zelf, zodat met een goedkopere netaansluiting volstaan kan worden. Ook wordt aandacht besteed aan een participatieplan waarover de EC/W overleg voert met de gemeente Westerveld.

Energietransitie Westerveld – belemmeringen door congestie

De congestie op het E-net van Enexis vormt een heet hangijzer voor grote zon- en wind projectontwikkelingen, zodat plannen en ideeën in de wacht staan. Ook de RES 1.0 ambitie om grootschalig de daken van woningen en bedrijven van zonnepanelen te voorzien stagneert. Anderzijds leidt de hoge E-prijs ertoe dat bewoners weer meer panelen op de eigen woning leggen.

ALV DrentseKei (Drentse Koepel Coöperatie Energie Initiatieven)

De EC/W heeft overleg gehad met de KEI over de begrippen lokaal eigendom en participatie. Een belangrijke eis van het klimaatplan is dat duurzame projecten 1worden ontwikkeld op basis van 50% lokaal eigendom en participatie van de bewoners. Er is nog veel te doen om tot de gewenste invulling voor duurzame energieprojecten voor de gemeente te komen. De EC/W wil dat de bewoners worden betrokken in de discussie.

Regionale energiestrategie (RES 1.0)

Ingevolge de uitrol van het klimaatplan zijn de gemeenten aangewezen om regie te voeren voor de energietransitie. Dit vindt gecoördineerd plaats in een groter verband met de provincie Drenthe die een van de 30 energie regio’s in Nederland vormt. Vorig jaar werd de gemeentelijke ambitie voor grootschalige elektriciteitsopwekking geformuleerd (RES 1.0). Op dit moment werkt de gemeente aan de transitievisie warmte (TVW). RoyalHaskoningDNV is belast met het uitwerken van de TVW – als deel van dit werk werden verscheidene partijen waaronder de EC/W betrokken in een interview. (Zie hoofdartikel transitievisie warmte).