Energie Cooperatie Westerveld ontmoet Westerzwam

Vandaag hebben we voor het eerst een ontmoeting gehad met de Westerzwam . Westerzwam is een team van mensen die zwammen kweken op koffiedik en exporteren deze kennis tot buiten onze gemeente.

Deze ontmoeting is in scène gezet door de de afdeling duurzaamheid van de gemeente Westerveld vanwege de zoektocht van beide kanten naar circulaire afvalstromen en de zeer nadrukkelijke overlap op het gebied van duurzaamheid.

De ontmoeting gaat zeker een vervolg hebben.

ThuysGas in Alkmaar naar een groen gas netwerk sessie

Op donderdag middag 6 september hebben we een netwerk event bijgewoond met als onderwerp groen gas. Dit vond plaats in Alkmaar op de Holland Hogeschool.

Dit was een uniek moment om in kontakt te komen met andere spelers in de groen gas wereld. Een aantal zaken rond de klimaat tafel overleggen werd er gedeeld waar TenneT , netwerkbeheerder inschat dat de verhouding tussen elektrisch en groen gas tegen 2030 40%/60% . Dus er is nog een enorm groeipad voor duurzaam gas.

Ook werd het duidelijk dat er achter het traject biomassa naar groen gas nog een enorme wereld ligt in de chemie die ook zal moeten verduurzamen.

DEO – Drentse Energie Organisatie

Vandaag zijn ThuysGas en ThuysStroom op bezoek geweest bij de DEO. Een organisatie die voor de provincie Drenthe subsidies uitgeeft op het gebied van duurzame energie. De ThuysStroom onderzoekt in hoe verre de DEO een financiële partner kan zijn voor de financiering van een zonnecentrale project op het dak van Stad&Esch in Diever. Een ander project betreft de opwekking van groen gas.